สมัครบัตรประชารัฐใช้กดเงินสดไดไหม บัตรประชารัฐล่าสุดได้เงินกี่บาท สมัครประชารัฐบัตรคนจนมีวิธียังไง 2566/2023

ห้ามพลาด! ทำความเข้าใจใหม่บัตรประชารัฐล่าสุด บัตรประชารัฐกดเงินสด 2566 (2023)

บัตรประชารัฐ” หรือที่พูดถึงกันในชื่อบัตรประชารัฐคนจนเป็นนโยบายช่วยเหลือประชาชนผู้มีความเดือดร้อนทางการเงินจากรัฐบาลได้สมัครทำกันไว้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับผลตอบรับที่ดีและช่วยเหลือประชาชนคนจนได้ดีเช่นกัน แต่ทว่าในเดือนนี้ (พฤศจิกายน 2566) มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้ไม่พลาดทุกการเปลี่ยนแปลง วันนี้เราจึงจะมาทำความเข้าใจใหม่กับบัตรประชารัฐล่าสุด บัตรประชารัฐกดเงินสดกันอีกครั้ง

บัตรประชารัฐ บัตรประชารัฐคนจนเดือนนี้กดเงินสดอะไรได้บ้าง?

บัตรประชารัฐล่าสุด เดือนพฤศจิกายน 2566 (2023) ไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้ 3 รายการ ได้แก่

  1. ค่าซื้อสินค้าอุปโภค/บริโภคเพื่อวัสดุการเกษตรและการศึกษา

โดยวงเงินนี้สามารถใช้ได้ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่น ๆ ที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนแต่ห้ามเกินวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ ได้มีการเพิ่มวงเงินอีก 500 บาท รวมเป็น 800 บาท ระหว่างเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2566 (2023)

  1. ส่วนลดแก๊สหุงต้มภายในครัวเรือน

โดยกำหนดให้ต่อ 3 เดือนต่อคนอยู่ที่ 45 บาท ซึ่งสามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือนอีกเช่นกัน แต่ต้องไม่เกินในวงเงินที่กำหนดไว้ สามารถใช้ได้ร่วมกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานเท่านั้น

  1. ค่ารถโดยสารสาธารณะ

– ค่ารถทัวร์ บขส. ต่อเดือนต่อคน 500 บาท สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด ซึ่งสามารถนำบัตรประชารัฐไปยื่นใช้ ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ทันที

– ค่ารถโดยสารสาธารณะ รถประจำทางและรถไฟฟ้าต่อเดือนต่อคน 500 บาท โดยใช้ได้กับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา และนนทบุรี

– ค่ารถไฟ ต่อเดือนต่อคน 500 บาท ใช้ได้ทุกคนที่ถือบัตรและไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถยื่นบัตร ณ จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารได้ทันที แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนด

บัตรประชารัฐล่าสุด บัตรประชารัฐกดเงินสด 2566 (2023)

อีก 2 รายการจะสามารถกดเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ ก็คือ

  1. ค่าไฟฟ้า ได้ต่อเดือนต่อบ้านไม่เกิน 230 บาท ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าต้องทำการลงทะเบียนและห้ามเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยกทม. สมัครลงทะเบียนทำผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หลักการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส่วนต่างจังหวัดสมัครลงทะเบียนทำผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กปภ.)
  2. ค่าน้ำประปา ต่อเดือนต่อบ้าน 100 บาท ซึ่งต้องใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 100 บาท และต้องลงทะเบียน โดยกทม. สมัครทำผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หลักการประปานครหลวง (กปน.) ส่วนต่างจังหวัดสมัครทำผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์หลักการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็หวังว่าทุก ๆ คนที่มีบัตรประชารัฐ ประชารัฐบัตรคนจนจะเข้าใจ และสามารถใช้งานกดบัตรเงินสดได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ช่วยให้การใช้จ่ายเรื่องเงินเป็นไปอย่างราบรื่น