Bookmark and Share

Search

วิทยาลัยพาณิชยฯ ม.บูรพา เปิดหลักสูตรใหม่ อารักขาวิทยาฯ รองรับอาเซียน

Share

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา เปิดหลักสูตรอารักขาวิทยาและการจัดการความปลอดภัย เพื่อผลิตบุคลากรรับรองความปลอดภัยของผู้นำหรือบุคคลสำคัญ ขณะที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา “อารักขาวิทยาและการจัดการความปลอดภัย” โดยได้แนวคิดมาจากหลักสูตรอารักขาวิทยาฯ ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสต์ ประเทศเกาหลีใต้ และยังเป็นหลักสูตรแห่งแรกในอาเซียน เน้นผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพและเก่งทักษะบูรณาการบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัย รองรับความต้องการของโลกและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาการเรียน 1 ปี โดยจะรับคนที่จบปริญญาตรีทุกสาขา อีกทั้ง หลักสูตรนี้ยังสามารถเรียนได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง

เนื้อหาของหลักสูตรอารักขาวิทยาฯ จะแบ่งหลักสูตรหลักเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นความรู้ด้านการบริหารจัดการทั่วไป (MBA) เช่น การจัดการองค์การ การดำเนินงาน กลยุทธ์การตลาด การบริหารงานบุคคล ส่วนที่สอง จะเป็นเรื่องของการวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยตามแบบของทหาร ตำรวจ และส่วนที่สามเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการประสานงานกับศูนย์หรือเครือข่ายที่ให้ความช่วยเหลือ อาทิ หน่วยแพทย์-พยาบาล หรือหน่วยรักษาความปลอดภัย นอกจากนี้มีการฝึกภาคสนามกับบุคคลในสายงานต่างๆ เช่น ทหาร ตำรวจ หมอ นักดับเพลิง เป็นต้น

ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น จะมีผู้นำประเทศ หรือนักธุรกิจเดินทางมาที่ประเทศไทยมากขึ้น บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแลในเรื่องของการรักษาความปลอดภัย ดังนั้น จึงต้องมีคนคอยอารักขาหรือเข้าไปบริหารจัดการดูแลความปลอดภัยในการเดินทางหรือในการเข้าร่วมงานต่างๆ และคาดว่าหลักสูตรนี้จะต้องได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการ นักการเมือง หรือคนทั่วไปที่สนใจอยากจะทำงานด้านนี้

ผศ.ดร.บรรพต กล่าวต่อว่า ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประเทศไทยของเราจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว และแน่นอนว่า จะต้องมีบุคคลสำคัญต่างๆ เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น การอารักขาและดูแลความปลอดภัยของผู้นำจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ด้านนางภูวรินทร์ เพิงพานิช เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัท เอฟ 16 ซีเคียวริตี้ การ์ด (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทรักษาความปลอดภัย) กล่าวว่า หลักสูตรนี้สำหรับหนึ่งปีคิดว่าไม่น่าจะพอ เพราะว่าในหนึ่งปีถามว่าเรียนได้ไหม เรียนได้อยู่แล้ว เป็นได้ไหม เป็นก็เป็นได้ แต่คิดว่ามาตรฐานอาจจะยังไม่ดีพอ สำหรับการเรียนแค่ปีเดียว

นางสุภา ปานแดง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัท แกมม่า เซฟตี้ จำกัด (บริษัทรักษาความปลอดภัย)  กล่าวว่า สำหรับการเรียนหลักสูตรนี้ที่มีเพียงปีเดียวอาจจะยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการให้ความปลอดภัยแก่บุคลสำคัญควรจะมีการฝึกที่ใช้เวลานานมากกว่านี้

นายบัวเรียน หยงเมือง ผู้จัดการบริษัท เมโทรโปลิแตน เซฟตี้ คอนโทรล จำกัด (บริษัทรักษาความปลอดภัย) กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและตัวผู้เรียน จะยกตัวอย่างคือ อย่างคนที่ไปเรียนนายสิบกับพวกรด. ที่ฝึกพลร่มป่าหวายมาในช่วงที่กำลังเรียนอยู่ ซึ่งนายสิบที่ไม่ได้เรียนรด. มากับนายสิบที่เรียนรด. มา พวกที่จบรด. มามีคุณภาพมากกว่า เพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า และได้รับการฝึกฝนมา

Share
scroll back to top

coconewsbuu ฝากเพจหนังสือพิมพ์ลานมะพร้าว หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของน้องวารสารรุ่น 10 ด้วย http://t.co/LWWA797Iqu
coconewsbuu คุณ S'tang Thitichote ก็ได้รับรางวัลแล้วนะ :) http://t.co/DlPyqsw7vL
coconewsbuu คุณ Tanyong Janda ก็มารับรางวัลกับพวกเราแล้วนะคะ :) http://t.co/smB5eujTXr
coconewsbuu คุณ Deen'cape Thatapirom ได้มารับเงินรางวัลจากพวกเราแล้วนะคะ ขอบคุณมาก ที่ร่วมกิจกรรมกับ Coconews :) http://t.co/lYdYEe0dgc
coconewsbuu นี่คือรูปที่ได้ยอดไลค์สูงสุดในกิจกรรมถ่ายรูปคู่โปสเตอร์หรือป้าย Coconews รับไปเลยค่ะ เงินรางวัลสดมูลค่า 500 บาท... http://t.co/FsG4opbchh
RANDOM MEDIA