ทช. เดินหน้า 7 หาดตะวันออกนำร่องพื้นที่ปลอดบุหรี่รับนักท่องเที่ยว ก่อนขยายผลทั่วประเทศ นักวิชาการชี้เป็นแนวทางที่ดีหลังไทยติดอันดับ 6 ของโลกทิ้งขยะลงทะเล

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิรูปการกำกับดูแลของสื่อมวลชนภาคตะวันออก” ให้กับตัวแทนสื่อมวลชนภาคตะวันออก ร่วมหารือประเด็นปัญหาของสื่อในปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาภายใต้การดูแลกันเองของสื่อโดยไร้การแทรกแซงจากรัฐ

ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนสอนพิเศษตั้งแต่ปฐมวัย กุมารแพทย์แจง การเร่งเรียนในช่วงปฐมวัยเป็นสาเหตุหนึ่งภาวะความเครียดจากการถูกเร่งรัด (Hurry Child Syndrome) หากละเลย อาจส่งผลกระทบร้ายแรง

ผลสำรวจชี้ชัด เหยื่อคุกคามทางเพศในภาคตะวันออก ร้อยละ 45.38 เป็นชาย ผู้เสียหายเผย เป็นภัยใกล้ตัวแต่สังคมยังมองข้าม ผู้เชี่ยวชาญชี้ควรเริ่มแก้ไขจากสื่อ

Page 2 of 3

© 2017 COCONEWS JR13