ลูกจ้างวัยเรียนเผย มาตรฐานค่าจ้างงานพาร์ทไทม์บางพื้นที่ยังไม่ถูกปรับเพิ่ม ผู้ประกอบการแจง กำหนดค่าจ้างอิงตามเกณฑ์กฎหมายเก่า กระทรวงแรงงานชี้ สามารถร้องเรียนได้

จากกรณีที่ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา (ฉบับที่ 2) ได้ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน จัดทำโดยคณะกรรมการค่าจ้าง กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2555 โดยสาระสำคัญคือการปรับอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษาขึ้นจากเดิมชั่วโมงละ 30 บาท เป็นชั่วโมงละ 40 บาท ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 เป็นต้นไป แต่กลับพบว่ามีสถานประกอบการหลายแห่งยังไม่ได้ปรับอัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวลานมะพร้าวได้ลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบการที่เปิดรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทำงานพิเศษ (พาร์ทไทม์) พบสถานประกอบการบางแห่งใน จ.ชลบุรี จ.ระยอง และจ.จันทบุรี กำหนดอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงต่ำกว่าที่ประกาศกำหนดไว้ โดยเฉลี่ยมีอัตราค่าจ้าง 34.8 บาทต่อชั่วโมง

เอ (นามสมมุติ) นักเรียนที่ทำงานพาร์ทไทม์ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี กล่าวว่า เมื่อ 6 เดือนก่อนเคยทำงาน 4 - 6 ชั่วโมงต่อวันหลังเลิกเรียน  รายได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 33 บาท แต่ปัจจุบันได้ย้ายงานไปทำที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้าน เนื่องจากได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 42 บาท วันละ 4 - 6 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าที่ทำงานเก่า ตนพอทราบถึงการปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 40 บาท รู้ว่าเสียสิทธิแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ในเมื่อคนที่จ่ายค่าจ้างให้เป็นผู้ประกอบการ หากมีปัญหาจะส่งผลเสียต่อตนเอง จึงตัดปัญหาโดยการเปลี่ยนงานใหม่ที่ให้ค่าจ้างจำนวนมากกว่าเดิม

ศุภลักษณ์  เผื่อนงูเหลือม นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ตนทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยทำงานเป็นเวลา 4 -6 ชั่วโมงต่อวัน รายได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 35 บาท

            ศุภลักษณ์ กล่าวต่อไปว่า ตนไม่รู้ถึงข้อกำหนดในประกาศฯ ฉบับดังกล่าว จึงรู้สึกเสียสิทธิเพราะที่ผ่านมาได้ค่าจ้างไม่ถึง 40 บาทเมื่อเทียบกับเพื่อนที่ทำงานพาร์ทไทม์ในระยะเวลาที่เท่ากันแต่บางคนได้ค่าจ้าง 38 บาท 44 บาทหรือมากกว่านั้นก็มี ตนไม่ทราบว่าทำไมแต่ละร้านถึงให้ค่าจ้างไม่เท่ากัน แต่ก็ไม่ได้เอะใจแต่อย่างใด หากมีโอกาสร้องเรียนได้ก็อยากจะร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบเร่งแก้ไขปัญหา

ฐากูร ไพรัชนราพร อายุ 30 ปี ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มแห่งหนึ่งใน จ.ชลบุรี เปิดเผยว่า ตนกำหนดอัตราค่าจ้างโดยยึดตามค่าแรงขั้นต่ำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับเก่าที่ประกาศใช้เมื่อปี 2541 เป็นหลักและวัดจากผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างเป็นรายบุคคล ซึ่งอัตราที่ตนกำหนดไว้มีแตกต่างกันออกไป มาตรฐานเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อ 8 ชั่วโมง เฉลี่ยชั่วโมงละ 37.5 บาท โดยเริ่มทำงานจากเวลา 18.00 - 01.00 น. ลูกจ้างบางรายได้ 320 ก็มี ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง

ผู้สื่อข่าวลานมะพร้าวติดต่อไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อสอบถามถึงปัญหาดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า ผู้เสียหายสามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานของจังหวัด หรือร้องเรียนผ่านทางสายด่วน 1546 เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป อีกทั้งยังมีข้อมูลเอกสารจากประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ ตามที่มีเนื้อหาสำคัญระบุว่า สำหรับอัตราค่าจ้างจากเดิม 30 บาทต่อชั่วโมงปรับเพิ่มขึ้นเป็น 40 บาท โดยอ้างอิงจากอัตราค่าจ้างรายวัน (300 บาท) เฉลี่ยกับชั่วโมงทำงานปกติ (8 ชั่วโมง) ได้ 37.5 บาทต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ จากประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ เรื่องอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงสำหรับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา (ฉบับที่ 2 ) 2555 ระบุว่า คณะกรรมการค่าจ้างฯ เห็นสมควรปรับขึ้น โดยกำหนดเงื่อนไขการทำงานไว้ว่า ลูกจ้างต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป การแต่งกายในการทำงานต้องแสดงถึงความเป็นนักเรียน นิสิตและนักศึกษา อีกทั้ง ประกาศฯ ฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงนักเรียน นิสิตและนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันกำหนดและที่ทำงานประจำ

 

 

© 2017 COCONEWS JR13