สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ประกาศผลรางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เว็บไซต์ SunandhaNews จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รางวัลชมเชย ได้แก่ เว็บไซต์ genzee จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเว็บไซต์ coconews จากมหาวิทยาลัยบูรพา

 

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ด้วยการสนับสนุนจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศผลการประกวดรางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี  2561
เพื่อส่งเสริมให้นิสิต – นักศึกษา สาขานิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์หรือสาขาวิชาใกล้เคียง ได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและสร้างสรรค์บนการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง

 

การประกาศผลการประกวดรางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”

 

การตัดสิน “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ก้าวโรจน์ สุตาภัคดี อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ วริษฐ์ ลิ้มทองกุล และระวี ตะวันธรงค์

 

นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

 

โดยในปีนี้มีการส่งผลงานเว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติเข้าประกวด จำนวน 8 เว็บไซต์ จากทั้งหมด 7 มหาวิทยาลัย

รายชื่อผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ได้แก่

รางวัลที่ 1 เว็บไซต์ www.SunandhaNews.com จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ เว็บไซต์ www.genzee.co จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเว็บไซต์ www.coconews.in.th จากมหาวิทยาลัยบูรพา รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

 

    © COCONEWS JR14. ALL RIGHTS RESERVED

    Free Joomla! template by L.THEME | Documentation