Home>ชุมชน>เปิดพื้นที่เสี่ยงม.บูรพา! จุดไหนไร้กล้องวงจรปิด
ชุมชน

เปิดพื้นที่เสี่ยงม.บูรพา! จุดไหนไร้กล้องวงจรปิด

ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ม.บูรพา เผย ระบบกล้องวงจรปิดภายในยังไม่เพียงพอ แจง ยื่นเรื่องขอแก้ไขและเพิ่มจำนวนกล้องแล้ว แต่ยังอยู่ในขั้นตอนรอดำเนินการ เหตุ อยู่ในระหว่างการเลือกอธิการฯ การยื่นเรื่องจึงยังไม่คืบหน้า

จากการสอบถามข้อมูลเรื่องกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี พบว่าระบบกล้องวงจรปิดยังต้องมีการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมอีก ซึ่งนิสิตและบุคคลภายนอกเข้าออกในมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก จึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นหลัก โดยเฉพาะกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นสิ่งที่บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาได้

ปณิธาน รัตนา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายดูแลระบบกล้องวงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า กล้องวงจรปิดของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมดที่ทางตมอ. ดูแลบริเวณถนนโดยรอบมีจำนวนทั้งหมด 96 ตัวโดยไม่รวมกับแต่ละคณะ แบ่งเป็น 4 เฟส เฟสละ 24 ตัว เฟสที่ 1 คือ บริเวณโซนกองกิจการนิสิต เฟสที่ 2 คือ บริเวณสนามกีฬาเชาว์ มณีวงศ์ เฟสที่ 3 คือ บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ และเฟสที่ 4 คือ บริเวณตึก K คลอบคลุมไปถึงหลังหอศิลป์

ปณิธาน กล่าวต่อว่า ส่วนกล้องวงจรปิดบริเวณประตูทางเข้าออกมีทั้งหมด 49 ตัว โดยไม่รวมกับกล้องบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นจุดสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ ประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา, ประตูโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา, ประตูโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ, ประตูลีลา, ประตูสดใส และประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยบูรพา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแสนสุข ต.แสนสุข อ. เมือง จ.ชลบุรี ขอความร่วมมือติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าออกในแต่ละประตูอีกจำนวน 9 ตัว เพื่อส่องออกไปบริเวณถนนด้านนอกมหาวิทยาลัย

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กล่าวต่ออีกว่า จุดที่ต้องการแก้ไขปรับปรุงและเพิ่มเติมกล้องวงจรปิด คือ 1.บริเวณลานจอดรถหอประชุมธำรง บัวศรี 2.ประตูหน้ามหาวิทยาลัยบูรพาจนไปถึงบริเวณประตูสดใสและคณะโลจิสติกส์ 3.หลังลานกิจกรรมนิสิต2 ไปจนถึงประตูลีลา 4.หน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5.ลานจอดรถคณะวิศวกรรมศสาตร์ 6.ตั้งแต่บริเวณถนนหน้าโรงยิมวอลเลย์บอลไปจนก่อนถึงประตูหลังมหาวิทยาลัยบูรพา 7.ตั้งแต่บริเวณประตูโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาจนไปถึงบริเวณก่อนถึงประตูโรงเรียนสาธิตฯ

ชิชญา นาทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หากกล้องวงจรปิดในมหาวิทยาลัยบูรพาชำรุด ควรจะได้รับการปรับปรุง เพราะถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินกล้องวงจรปิดจะเป็นสิ่งสำคัญในการบันทึกเหตุการณ์เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการทางกฎหมายได้ และยังทำให้นิสิตรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น

กริน วิภูธนินทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หากกล้องวงจรปิดมีไม่เพียงพอและชำรุดหลายจุด ควรมีการปรับปรุงแก้ไข รวมถึงควรเพิ่มกล้องวงจรปิดให้คลอบคลุมมากขึ้นในจุดที่เสี่ยง เพราะหากเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่าง ๆ อาจไม่มีหลักฐานเพื่อใช้ตามตัวคนร้ายและไม่มีหลักฐานในการดำเนินคดีทางกฎหมาย

ณรงค์ศักดิ์ รันทร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า บริเวณคณะสหเวชศาสตร์ช่วงกลางคืนจะมืดและเปลี่ยว แสงสว่างไม่เพียงพอ เป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งที่ควรติดไฟส่องสว่างให้เพียงพอ โดยเฉพาะในมุมที่เสี่ยง และควรติดกล้องวงจรปิดเพิ่มเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่นิสิต