Home>เทคโนโลยี>อาจารย์คณะวิทย์ ม.บูรพา คิดค้น BioPot แก้ปัญหาขยะพลาสติกล้น
เทคโนโลยี

อาจารย์คณะวิทย์ ม.บูรพา คิดค้น BioPot แก้ปัญหาขยะพลาสติกล้น

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา คิดค้นนวัตกรรม BioPot เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกมากเกินจัดการ ชี้ต้นทุนที่มีราคาสูงยังเป็นปัญหา ด้านนิสิตเห็นด้วยหากทำมาใช้จริง แนะควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้มากขึ้นกว่านี้

สืบเนื่องจากในมหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รวมไปถึงพื้นที่รอบบางแสน มีจำนวนขยะพลาสติกที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เป็นจำนวนมาก อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงคิดค้น BioPot บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติขึ้น โดยผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารย์เจ้าของผลงาน BioPot  กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้คนเริ่มมีความสนใจที่จะเลิกใช้พลาสติกชนิดที่ย่อยสลายไม่ได้ เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่การใช้ชีวิตของคนในยุคนี้ยังไม่สามารถเลิกใช้ได้ เพราะมีความสะดวกมากกว่า จึงมีแนวคิดในการคิดค้น BioPot ขึ้นมา เพื่อให้คนหันมาใช้แทน เริ่มแรก BioPot มีต้นทุนในการผลิตสูง จึงได้ทดลองนำแกลบมาผสมกับพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ เป็นการลดต้นทุน สามารถนำไปต่อยอดได้

รศ.ดร.สุปราณี กล่าวต่ออีกว่า ในด้านการปรับใช้ในมหาวิทยาลัยบูรพา ตอนนี้ทางโครงการเพิ่งจะมีตัวชิ้นงานขึ้นมา คือแก้วกาแฟที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ โดยได้ปรึกษากับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาว่า หากใช้ในมหาวิทยาลัยแล้วเกิดผลดีอาจขยายออกไปสู่ชุมชนรอบ ๆ ส่วนเรื่องต้นทุนนั้นมีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไปถึง 3 เท่า โดยกำลังพยายามปรับลดต้นทุน ซึ่งจะใช้วัสดุทางการเกษตรที่เหลือทิ้งมาเป็นส่วนประกอบ เช่น เปลือกทุเรียนหรือใบสับปะรด แต่หากนำ BioPot มาใช้จริงจะยังมีปัญหาในเรื่องราคาที่สูงกว่าพลาสติกทั่วไปอยู่

วาสิฏฐี ยะหัตตะ พนักงานร้านเบเกอรี่บางแสน ร้านขายแก้วพลาสติกและอุปกรณ์ทำเบเกอรี่ กล่าวว่า หากมีการนำแก้ว BioPot มาขายในเชิงพาณิชย์ อาจเป็นไปได้ยากด้วยราคาที่สูงกว่าแก้วพลาสติกทั่วไป จึงเป็นการเพิ่มต้นทุนที่ไม่คุ้มทุน หรือหากมีลูกค้าซื้อไปใช้จริง คาดว่าเป็นกลุ่มลูกค้าแนวอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีจำนวนไม่มาก

สุพิชา ขำมงคล พนักงานร้าน Salotto Coffee ร้านกาแฟภายในมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ถ้ามีนโยบายการบังคับใช้แก้ว BioPot ภายในมหาวิทยาลัย คาดว่าน่าจะต้องใช้ตามนโยบายนั้น แต่ต้องปรับราคาขึ้นเพราะ มีราคาสูงกว่าพลาสติกทั่วไปที่ย่อยสลายไม่ได้ แต่ก็มีผลดีในเรื่องการลดขยะและช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น

แววพลอย ใยดำ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หากมีการนำ BioPot มาบังคับใช้จริงน่าจะบังคับใช้ได้ยาก เนื่องจากมีราคาที่สูงกว่าแก้วพลาสติกทั่วไป หากบังคับใช้จริงจะมีประโยชน์ต่อทางมหาวิทยาลัย เพราะสามารถช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกได้ เนื่องจาก BioPot สามารถย่อยสลายเองตามธรรมชาติ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยควรรับฟังความคิดเห็นทั้งสองด้าน เพื่อประกอบการตัดสินใจ

วงศ์นภา จันทร์เเดง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า หากนำ BioPot มาใช้จริง ตนคิดว่าสามารถช่วยลดจำนวนขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยได้มาก แต่ช่วงแรกของการบังคับใช้นิสิตอาจยังไม่กล้าใช้มากนัก ควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และคุณสมบัติของ BioPot ให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้เพิ่มขึ้น