Home>การศึกษา>เรียนยากหรือไม่ใช่ตัวตน พบนิสิตวิทยาการสารสนเทศ จบไม่ตามเกณฑ์จำนวนมาก
การศึกษา

เรียนยากหรือไม่ใช่ตัวตน พบนิสิตวิทยาการสารสนเทศ จบไม่ตามเกณฑ์จำนวนมาก

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศจบไม่ตามเกณฑ์จำนวนมาก เผย บางรายวิชาอาจยากไปสำหรับเพื่อนร่วมคณะ อาจารย์ ชี้ ปัญหาที่พบคาดว่า เข้าใจผิดคิดว่าเรียนง่าย นอกจากนี้ บางส่วนยังพบว่าไม่ใช่ตัวตน

จากการสำรวจและเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนนิสิตใหม่และจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ ตั้งแต่รหัส 54 – 57 หลักสูตร 4 ปี โดยทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบว่าในปี 2554 มีนิสิตใหม่จำนวน 458 คน แต่จบการศึกษาในปี 2557 จำนวน 255 คน ปี 2555 มีนิสิตใหม่จำนวน 625 คน แต่จบการศึกษาในปี 2558 จำนวน 357 คน ปี 2556 มีนิสิตใหม่จำนวน 490 คน แต่จบการศึกษาในปี 2559 จำนวน 267 คน และปี 2557 นิสิตใหม่จำนวน 588 คน แต่จบการศึกษาในปี 2560 จำนวน 371 คน จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีจำนวนนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศบางส่วน ไม่จบตรงตามปีการศึกษา

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่พบคือ นิสิตเลือกเข้ามาศึกษาต่อตามเพื่อน เมื่อได้เข้ามาเรียนแล้ว อาจจะเรียนไม่ได้ เนื่องจากไม่ใช่สาขาที่ตนมีความต้องการที่จะเรียนจริง ๆ ทำให้นิสิตอาจจะทำผลการเรียนได้ไม่ดี สาเหตุที่สอง เป็นความเข้าใจผิดในเรื่องของสาขาวิชา เช่น คณะนี้เป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ นิสิตอาจมีความเข้าใจว่า เข้ามาเรียนแล้วจะได้ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แต่อันที่จริงคือเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับการทำโปรแกรม จะไม่ได้สอนเรื่องของการใช้โปรแกรมเท่าไหร่ แต่จะสอนในการสร้างโปรแกรม และเขียนโปรแกรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นเมื่อได้เข้ามาเรียนก็เลยมีความคาดหวังที่เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบทำให้ต้องพักการเรียนหรือย้ายคณะออกไปกลางคัน

อาจารย์เหมรัศมิ์ กล่าวต่อว่า ด้วยเนื้อหาของรายวิชา อาจจะมีเนื้อหาที่ใหม่ หรืออาจจะต้องเรียนวิชาพื้นฐานเพิ่มเติม ซึ่งนิสิตบางคนอาจจะไม่ชอบ เช่น สาขาคอมพิวเตอร์ นิสิตต้องเรียนคณิตศาสตร์ ทำให้นิสิตบางกลุ่มที่ไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์ทำวิชาที่ไม่ชอบออกมาได้ไม่ดี เมื่อทำได้ไม่ดี ก็จะส่งผลถึงรายวิชาพื้นฐานอื่น ๆ ของคณะที่จะมีการเอามาใช้กับรายวิชาถัด ๆ ไป ซึ่งมองว่าอาจจะยากเกินไปสำหรับนิสิต

อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต่อไปว่า ในการสัมภาษณ์แรกเข้านิสิต พบว่ามีนิสิตจำนวนมาก เช่น นิสิตในปี 2560 ที่มีการเปลี่ยนระบบการสอบเข้าใหม่ ทำให้นิสิตเกรงว่าจะไม่มีที่เรียน จึงทำการเลือกคณะเอาไว้ก่อน เมื่อเข้ามาได้แล้วค่อยทำการเปลี่ยนหรือย้ายคณะในภายหลัง

อัยย์น่า พุ่มหิรัญ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า การเรียนตอนนี้ไม่เหมาะกับตนเอง เพราะตอนแรกเข้าใจว่าไอทีน่าจะเป็นการเรียนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานเท่านั้น และเข้าใจว่าการเข้ามาเรียนในคณะวิทยาการสารสนเทศจะง่าย แต่เป็นการเข้าใจผิด เมื่อเข้ามาศึกษาจึงรู้ว่าต้องมีการเจาะลึกมากกว่าเดิม ทำให้ตนเองรู้สึกว่าไม่ได้ชอบเรียนสาขานี้ ในช่วงปี 2 เพื่อนร่วมคณะมีการย้ายคณะออกไปเยอะมาก ส่วนตนเองนั้นยังไม่ทราบว่าชอบเรียนอะไร หากพักการเรียนก็ไม่ทราบจะไปต่อที่ไหน ทำให้ยังคงศึกษาต่อ หากจบการศึกษาไปก็อยากไปทำงานทางสายอื่น เพราะคณะนี้ไม่เหมาะกับตนเอง

ชนากานต์ งามศิริ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาพบว่ามีเพื่อนร่วมคณะ ที่ย้ายหรือเปลี่ยนคณะออกไปเยอะพอสมควร อาจจะเพราะหลักสูตรยากเกินไปสำหรับเพื่อน ๆ แต่สำหรับตนเองนั้นชอบเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ จึงไม่พบปัญหาอะไรจากการเรียนในคณะนี้

เขมิกา มณีวรรณ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เพื่อนร่วมคณะของตนนั้นมีจำนวนนิสิตย้ายออกไปเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยเข้าใจว่าเพื่อนร่วมคณะ ต้องการย้ายไปเรียนที่คณะอื่น แต่สำหรับตน ถือว่าเป็นคณะที่เหมาะสมกับตนเอง และไม่มีความคิดที่จะย้ายหรือเปลี่ยนคณะ

ซูจี อาจาส นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในกรณีของสาขาวิทยาการสารสนเทศหลัก ๆ ตนคิดว่าน่าจะเป็นที่เพื่อนยังคงไม่ทราบดีว่าคณะนี้ เรียนเกี่ยวกับอะไร เพราะว่าส่วนใหญ่ อาจจะคิดว่าวิทยาการสารสนเทศ เป็นเพียงการเรียนคอมพิวเตอร์ หรือการเล่นเกม แต่ความจริงแล้ว หลักสูตรจะมีการเรียนทั้งวิชาคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ และการออกแบบ ซึ่งเนื้อหาค่อนข้างหนักพอสมควร โดยหลักสูตรของปี 4 เป็นหลักสูตรเก่า แต่ถ้าเป็นปี 3 ไปถึงปี 1 จะได้เรียนเป็นหลักสูตรใหม่ ซึ่งมีความทันสมัยมากกว่าหลักสูตรเดิม โดยหลักสูตรใหม่ได้มาจากหัวข้อที่คัดเลือกมาแล้วว่า ยุคนี้ต้องมีการเรียนรู้ทางด้านไหน และเรื่องอะไรบ้าง

ซูจี แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กส่วนใหญ่ที่ออกไป อย่างแรก คือคิดว่าน่าจะไม่ใช่สายของตัวเอง อย่างที่สอง คือเพื่อนร่วมคณะกลุ่มนี้พยายามที่จะตั้งใจเรียน แต่อาจจะยากหรือทำไม่ได้ ทำให้โดนรีไทร์ออก และ อย่างที่สาม ย้ายไปทำการศึกษาต่อที่อื่น เพราะเรียนตามเพื่อนไม่ทัน เนื่องจากหลักสูตร ถือว่าค่อนข้างยากอยู่พอสมควร ตอนที่ตนเรียนอยู่ ปี 1 และ ปี 2 มีเพื่อนร่วมคณะที่ออกกันกลางคันเยอะมาก จากที่เข้ามากัน 200 กว่าคน ปัจจุบันตอนนี้เหลือเพียง 100 กว่าคนเท่านั้น