Home>เทคโนโลยี>สำนักคอมฯ เผย นิสิตม.บูรพา ละเลย Buu Google Apps ลั่น อยากให้ใช้งานมากขึ้น
เทคโนโลยี

สำนักคอมฯ เผย นิสิตม.บูรพา ละเลย Buu Google Apps ลั่น อยากให้ใช้งานมากขึ้น

รองผู้อำนวยการสำนักคอมฯ ชี้นิสิตส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิ์การใช้งาน เพราะเป็นช่องทางที่ไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร แนะ อยากส่งเสริมให้นิสิตใช้ Buu Google Apps มากขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานและติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

จากกรณีนิสิตสอบถามไปยังเพจเฟซบุ๊กสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เกี่ยวกับปัญหาว่าหากนิสิตเรียนจบยังสามารถใช้งาน Buu Google Apps ได้หรือไม่ แต่คำตอบของทางสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ยังไม่ชัดเจน ทางทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์จึงได้ลงพื้นที่ในการสอบถามประเด็นดังกล่าว ข้างต้นพบว่า Buu Google Apps นิสิตสามารถใช้งานได้เฉพาะช่วงที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น แต่พบปัญหาเพิ่มขึ้น คือนิสิตส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับประโยชน์ของแอปพลิเคชั่นดังกล่าว และมีการใช้งานเป็นจำนวนน้อย

Buu Google Apps ที่นิสิตนิยมใช้ ได้แก่ 1.Google Mail สามารถค้นหาอีเมลของคนในองค์กรได้แม้ไม่เคยส่งอีเมลติดต่อกันมาก่อน โดยมีพื้นที่ในการจัดเก็บอีเมลได้ 30 GB สามารถแนบไฟล์ได้สูงสุดถึง100 MB  2.Google Drive พื้นที่จัดเก็บเอกสาร รูปภาพ ไฟล์ต่าง ๆ ได้มากถึง 5 TB โดยทำงานร่วมกับ Google Docs สามารถแชร์ไฟล์ให้เพื่อนร่วมงานได้ และสามารถเชื่อมต่อ Drive กับ PC ในการสร้างและแก้ไขเอกสารได้ 3.Google Docs สร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกับบุคคลอื่นในลักษณะออนไลน์รองรับการทำงานร่วมกันมากถึง 50 คน มี Apps รองรับทั้ง Document, Spreadsheet, Presentation, Form, Drawing ด้วย

 รูปภาพ การเข้าใช้งาน Buu Google Apps

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักริน สุขสวัสดิ์ชน รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีที่สามารถใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่รวดเร็วกว่าการใช้ Mail อย่างเช่นหากติดต่อสื่อสารผ่าน Apps หรือ Social อื่น ๆ จะตอบโจทย์ในการใช้งานได้มากกว่า โดยทางด้านสำนักคอมพิวเตอร์ ได้มีการให้บริการนิสิตในการใช้งาน Buu Google Apps ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการศึกษา อาทิ ‘Google Drive’ ที่มีพื้นที่เก็บเอกสาร ข้อมูล หรือรูปภาพให้นิสิตสามารถใช้งานได้ฟรี ‘Share Drive’ เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งลิงค์เอกสารได้สะดวก ‘Google Docs’ ที่สามารถทำงานกลุ่มร่วมกับผู้อื่นได้ และแก้งานไฟล์เอกสารออนไลน์ได้สะดวก โดยไม่ต้องมานัดรวมกลุ่มกันเพื่อทำงาน

ผศ.ดร.จักริน กล่าวต่อว่า ส่วนด้านปัญหาในการใช้งานที่พบบ่อย คือ นิสิตลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ เนื่องจากมาตรการความปลอดภัยในการกำหนดวันหมดอายุของรหัสผ่าน ซึ่งนิสิตจะต้องทำการเปลี่ยนทุก ๆ 6 เดือน เมื่อนิสิตไม่ทำการเปลี่ยนในช่วงเวลาที่กำหนดจะทำให้ไม่สามารถเข้าระบบได้และต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งทางสำนักคอมฯ ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการสร้าง ‘MyID’ เพื่อให้นิสิตสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านได้สะดวกมากขึ้นและสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของรหัสผ่านได้ นอกจากนี้ นิสิตควรเข้าไปยืนยันอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ หากลืมรหัสผ่านจะสามารถใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการยืนยันตัวตนได้สะดวกยิ่งขึ้น

สยาม ศรีพั่ว หัวหน้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานระบบ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ด้านสิทธิ์การใช้งาน ในระบบของ Buu Google Apps สามารถใช้ได้แค่นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น เนื่องจากทางสำนักคอมฯ มีข้อตกลง MOU ร่วมกับทาง Google โดยสนับสนุนให้นิสิตที่กำลังทำการศึกษาอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยสามารถใช้บริการเกี่ยวกับ Google ได้ฟรี ทำให้นิสิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าวได้

ปกรณ์ ไตรปาน บัณฑิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้ใช้งาน Buu Google Apps กล่าวว่า หลังจากจบการศึกษา มีการใช้งานแอปพลิเคชั่นดังกล่าวบ้าง โดยส่วนใหญ่ใช้โหลดโปรแกรมฟรี แต่ไม่ทราบว่าจะใช้งานได้ถึงเมื่อไร มีวันหมดอายุหรือไม่ ด้านการใช้งานสำหรับการเรียน คิดว่ายังไม่ได้มีความจำเป็นมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะใช้ในการส่งงานและตรวจงานของอาจารย์ ส่วนตัวอยากให้ทางสำนักคอมฯ ส่งเสริมให้นิสิตใช้งาน Buu Google Apps มากขึ้น เพื่อให้รู้ถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง

สุชาดา ยิ้มสำราญ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า Buu Google Apps เหมือนเป็นรหัสนิสิต สามารถใช้ได้เฉพาะในช่วงที่ทำการศึกษาอยู่เท่านั้น ด้านความสำคัญของแอปพลิเคชั่นมีหลายอย่าง เช่น เมื่อมีข่าวประกาศทุนของคณะหรือมหาวิทยาลัย จะมีการแจ้งเข้าอีเมล รหัสนิสิต@go.buu.ac.th นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ฟังก์ชันของ google อื่น ๆ ได้อีกด้วย

สุชาดา กล่าวอีกว่า ปกติอีเมลทั่วไปจะมีพื้นที่แค่ 15GB แต่ของ Buu Google Apps สามารถเก็บได้มากถึง 1TB และสามารถใช้งาน Google Doc, Google Sheet และ Google Classroom ได้ ซึ่งตนอยากจะสนับสนุนให้หลาย ๆ คนมองเห็นความสำคัญของ Buu Google Apps มากขึ้นกว่านี้ เพราะ ปัจจุบันสามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชั่นได้ แต่ไม่ค่อยมีนิสิตเข้าไปใช้เท่าที่ควร