Home>ชุมชน>28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพา นิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม
ชุมชน

28 จุดเสี่ยง! ม.บูรพา นิสิตหวั่นเกิดเหตุโจรกรรม

จากการลงพื้นที่สำรวจรอบมหาวิทยาลัยบูรพาของทีมข่าวลานมะพร้าวออนไลน์ พบจุดเสี่ยง ด้านความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยช่วงเวลากลางคืน 28 จุด เช่น หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก อาคารศูนย์กิจการนิสิต หอพักพยาบาล และอาคารฉลองราชย์50ปี พบเส้นทางเปลี่ยวแสงไฟไม่เพียงพอ รวมถึงการตรวจตรารักษาความปลอดภัยมีไม่ทั่วถึง

นางสาวฐิติยา มู้เม้า นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า พักอาศัยอยู่ภายในหอพักมหาวิทยาลัย หากเลิกเรียนในช่วงเวลา 22.00-23.00 น.จะเลือกเดินเส้นทางบริเวณคณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรกลับหอพักแม้เส้นทางจะไกลกว่าแต่เพื่อความปลอดภัย จึงหลีกเลี่ยงเส้นถนนทิวสนเนื่องจากหวั่นเกิดเหตุเพราะเส้นทางเปลี่ยวและมีแสงไฟไม่เพียงพอ

ด้าน นางสาวเกวลิน วิไลยลักษณ์ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า เป็นสมาชิกของกิจกรรมชมรม หากชมรมมีกิจกรรมจะเลิกเวลาประมาณ 23.00 น. ต้องเดินกลับหอพักที่อยู่หน้ามหาวิทยาลัย เส้นทางที่เดินผ่านมีแสงสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะบริเวณหน้าอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทำให้ต้องอาศัยแสงแฟลชจากโทรศัพท์ส่องทางเดิน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะพบอยู่ตามคณะเท่านั้น ไม่ค่อยพบเห็นเจ้าหน้าที่ฯ ตามเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงเท่าไหร่นัก

สำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัย นายณัฐวุฒิ ทองประกอบ หัวหน้าสายตรวจรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มีจุดเสี่ยงในมหาวิทยาลัยทั้งหมด 28 จุด แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงแค่บางจุดเท่านั้น จะพยายามให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้มงวดในการตรวจตรามากขึ้น ถึงแม้จะมีเจ้าหน้าที่ฯจำนวนจำกัดแต่ทางสายตรวจรักษาความปลอดภัยไม่ได้นิ่งเฉย เพราะมีการคุมเข้มการเข้าออกช่วงเวลาหลัง 22.00 น. อย่างเคร่งครัด

นายสนธยา มาดแม้น หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัยยามหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) กล่าวว่า หากมีการแจ้งเหตุหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน ทางตมอ.มีการประสานงานโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำแต่ละจุดเมื่อได้รับแจ้งเหตุทางตมอ.จะดำเนินการอย่างเร่งด่วน รวมถึงหลังเวลา 22.00 น. ทาง ตมอ.มีสายตรวจเคลื่อนที่เร็วดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับ 28 จุดเสี่ยง ตมอ.จะเข้าไปดูแลจุดละ 10 นาที แต่จะไม่ได้ระบุตารางเวลาในการตรวจอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ที่จะก่อเหตุรู้ตัว

ด้าน นายวีรศักดิ์ โฉมจังหวัด ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ไฟทางในมหาวิทยาลัยไม่สามารถเพิ่มจำนวนเสาไฟได้ และรอบมหาวิทยาลัยยังมีจุดเสี่ยงอยู่มากต้องใช้เวลาดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็น LED ทั่วมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีแสงสว่างเพิ่มขึ้น สำหรับต้นไม้ขนาดสูงที่บังแสงไฟ กองอาคารฯจะเร่งดำเนินการแก้ไข

นายวีรศักดิ์ กล่าวต่อว่า คณบดีคณะต่างๆมีคำสั่งออกมาว่าแต่ละคณะควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคณะนั้นๆ กองอาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามคณะ ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการคุมเข้มด้านประตูเข้าออกเพิ่มมากขึ้นโดยจะมีไม้กั้นรถยนต์ที่สามารถตรวจจับใบหน้า และบันทึกข้อมูลผู้เข้าออก ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานวางระบบเชื่อมต่อ คาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2558